“Mở lối” cho du lịch dược liệu Quảng Nam

“Mở lối” cho du lịch dược liệu Quảng Nam

Tại Quảng Nam, tổng diện tích cây dược liệu qua thống kê khoảng 2.471ha, chủ yếu trồng ở các huyện miền núi tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Mới nhất
4 5 6 7 8 9 10 11