Du lịch "một chạm"

Du lịch "một chạm"

Với quy mô dự án trọng điểm quốc gia: Thẻ Việt, nền tảng đa dịch vụ “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel” và nền tảng “Quản trị và kinh doanh du lịch” sẽ được phát hành và sử dụng rộng rãi...

Mới nhất
5 6 7 8 9 10 11 12
  • Chạm nhịp tới Đài Loan

    29/11/2022, 10:00

    Đài Loan lấy nông nghiệp làm nền tảng để phát triển vượt bậc về kinh tế, đồng thời kết hợp nông nghiệp để phát triển du lịch một cách rất độc đáo.