Kết nối sản phẩm golf với phát triển du lịch Hà Nội

Kết nối sản phẩm golf với phát triển du lịch Hà Nội

Việc tăng cường liên kết giữa các địa phương để tạo thêm các sản phẩm mới bổ trợ cùng với việc phát triển loại hình du lịch golf, sẽ tạo thêm lợi thế cho ngành du lịch các địa phương và Hà Nội.

Mới nhất
5 6 7 8 9 10 11 12
  • Tác động của du lịch đến môi trường sinh thái

    05/07/2023, 18:09

    Du lịch sinh thái đang trở thành xu hướng phát triển nhanh tại Việt Nam và trên thế giới, tuy nhiên dưới những tác động của hoạt động du lịch cần có các giải pháp cụ thể để có thể phát triển bền vững.