Chủ đề: Du lịch Đồ Sơn

Du lịch Đồ Sơn, cập nhật vào ngày: 03:45, 20/07/2024

ĐIỂM BÁO NGÀY 19/7: Những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chuyên gia cho rằng Việt Nam đang có nhiều thuận lợi để ổn định tỷ giá dao động trong biên độ 5-6% trong khoảng 12 tháng tới, với việc tập trung vào động lực chính là FDI.