Chủ đề: Góp ý dự thảo Luật Đất đai

DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI, cập nhật vào ngày: 15:57, 14/08/2022

1 2

Cát tặc lộng hành trên sông Sài Gòn

Tình trạng khai thác cát trái phép tại TP. HCM diễn biến ngày càng phức tạp. Đáng nói, mặc dù lực lượng chức năng đã trấn áp quyết liệt, thế nhưng hiện tượng dẹp chỗ này thì lại nóng ở chỗ khác.