Đưa Phú Thọ trở thành Trung tâm công nghiệp hiện đại của phía Bắc vào năm 2035

Diendandoanhnghiep.vn Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Phú Thọ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lựa chọn và xác định mô hình tăng trưởng phù hợp.

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong một lần về Phú Thọ nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Phú Thọ phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức những nhiệm vụ của Đảng đã giao phó, trở nên tỉnh tiên tiến để góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ cần tận dụng tốt mọi cơ hội vượt lên chính mình.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ cần tận dụng tốt mọi cơ hội vượt lên chính mình.

 “Về đích” nhờ bốn khâu đột phát

“Khắc sâu lời dạy của Bác, trong nhiệm kỳ tới đây, Phú Thọ phải đồng tâm hiệp lực đưa Phú Thọ trở thành một tỉnh tiên tiến không chỉ của miền Bắc mà còn của cả nước”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, mặc dù xếp thứ 13/14 trong khu vực trung du miền núi phía Bắc về diện tích nhưng Phú Thọ có quy mô kinh tế đứng thứ 3/14 tỉnh, chỉ sau Thái Nguyên và Bắc Giang. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì mức khá cao, bình quân giai đoạn 2016  -  2020 ước đạt 7,88%; thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 65% so với năm 2015. 

Ngành du lịch phát triển khá tốt với tổng vốn đầu tư tăng 8,8% kế hoạch với các trung tâm du lịch như: Đền Hùng, Khu du lịch ước nóng Thanh Thủy… Môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2019 tăng 3 bậc so với 2016. Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Phú Thọ có 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận  đó là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ. 

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, kết quả này tạo nền tảng quan trọng để Phú Thọ tiếp tục thành công trong nhiệm kỳ tới, đóng góp vào quá trình phát triển chung của cả nước.

Trước đó, Báo cáo chính trị trình Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng thiên tai, thời tiết, dịch bệnh, song Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống, kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm của nhiều nhiệm kỳ trước; bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn rõ nét. Phú Thọ trở thành tỉnh đứng trong tốp đầu về trình độ phát triển của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh vùng Đông Bắc Bộ đạt 7,86%. Quy mô kinh tế tăng gần 1,7 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng, tăng 64% so với năm 2015.

Bốn khâu đột phá mà Phú Thọ tập trung chỉ đạo thực hiện trong 5 năm qua là kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, du lịch, cải cách hành chính đã đạt một số kết quả tích cực. Tỉnh đã huy động được trên 50.000 tỷ đồng đầu tư cho hạ tầng cơ sở, tăng 1,38 lần so với giai đoạn trước, xây dựng được hơn 1.100 km đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã. Phú Thọ nỗ lực đưa thành phố Việt Trì từng bước trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng thiên tai, thời tiết, dịch bệnh, song Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống, kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm của nhiều nhiệm kỳ trước

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống, kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm của nhiều nhiệm kỳ trước.

Báo cáo chính trị (đã nhận được hơn 13.000 ý kiến góp ý trong thời gian qua) cho biết, trong 5 năm tới, tỉnh Phú Thọ đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5%/năm trở lên, GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng. Nhiệm vụ trọng tâm trước tiên được đặt ra là tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục của Phú Thọ như: Tăng trưởng kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng; kinh tế chuyển dịch tích cực nhưng vẫn chậm; chất lượng của từng lĩnh vực cũng như sản xuất công nghiệp quy mô nhỏ, trình độ thấp, thiếu sự liên kết thống nhất; công nghiệp lắp ráp, ứng dụng khoa học công nghệ hạn chế; ngành dịch vụ chưa phát huy hết lợi thế, cơ chế khuyến khích phát triển du lịch chưa rõ nét. Phát triển tiểu vùng kinh tế động lực theo định hướng không gian phát triển còn hạn chế, kết nối vùng kinh tế và Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang còn nhiều bất cập…

 Trở thành Trung tâm công nghiệp hiện đại của phía Bắc

Do đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ cần tận dụng tốt mọi cơ hội vượt lên chính mình, đưa tỉnh nhà phát triển đột phá trong nhiệm kỳ tới, xứng danh quê hương Đất Tổ anh hùng.

Phú Thọ có thể trở thành Trung tâm công nghiệp hiện đại của phía Bắc đến năm 2035 hay không phụ thuộc rất lớn vào việc đặt nền móng chiến lược và hành động mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới. Câu hỏi này đặt ra yêu cầu ý chí, quyết tâm rất cao của Đảng bộ, chính quyền nhất là trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để đạt được mục tiêu đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Phú Thọ cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lựa chọn và xác định mô hình tăng trưởng phù hợp để phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, làm trung tâm dẫn dắt sự phát triển của các tiểu vùng. Các Bộ, ngành phải “xắn tay áo” vào cùng Phú Thọ xây dựng được một số khu công nghiệp về công nghệ thông tin, khu công nghiệp chế biến - chế tạo, khu chế xuất…

Thủ tướng cũng lưu ý, tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ và chính quyền thật sự là công bộc của dân. Sắp xếp bộ máy tinh gọn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực cần ưu tiên phát triển; thường xuyên chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức nắm vững pháp luật, thạo việc, công tâm, hết lòng phục vụ nhân dân, coi đó là vấn đề then chốt để nhân dân tin tưởng, ủng hộ và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền.

Bên cạnh đó, tăng cường huy động nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng quan trọng, chiến lược như khu công nghiệp, khu du lịch, công trình, dự án có tính kết nối liên vùng… Trong đó cần đặc biệt quan tâm nâng cấp cải thiện cơ sở hạ tầng liên quan đến khu công nghiệp và đưa ra các chính sách đột phá thu hút doanh nghiệp, tiềm lực tốt vào 7 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp trong bối cảnh chuyển dịch chuỗi cung ứng quốc tế hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị: ”Tỉnh Phú Thọ cần đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, làm động lực và đòn bẩy cho các lĩnh vực khác. Thu hút mạnh đầu tư phát triển du lịch, nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ; đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gắn văn hóa truyền thống và sinh thái, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, nhất là hai di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Đồng thời kết hợp chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp". 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đưa Phú Thọ trở thành Trung tâm công nghiệp hiện đại của phía Bắc vào năm 2035 tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1623992157 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1623992157 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7