Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật BHXH và Luật ATVSLĐ về BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Sau 2 năm, tổng số DN FDI tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ các DN FDI đều có sự gia tăng đáng kể.