Chủ đề: giá xăng dầu tăng

giá xăng dầu tăng, cập nhật vào ngày: 02:05, 04/12/2022

1 2 3 4 5 6

Sau dịch COVID-19, làm sao giữ chân người lao động trong ngành Y?

Cùng với việc quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức y tế, ngành y tế cũng đã huy động các nguồn lực khác của xã hội để hỗ trợ vật chất cho viên chức y tế