GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

[TRỰC TIẾP] Diễn đàn “Giải pháp đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững”

cách đây 5 tháng | Video

[TRỰC TIẾP] Diễn đàn “Giải pháp đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững”

11:00, 19/08/2022

Tiếp sức nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Thành viên Hội đồng Quản trị VN tổ chức Diễn đàn: Giải pháp đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững.

11:00, 19/08/2022

19/8: Diễn đàn “Giải pháp đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững”

Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Thành viên Hội đồng Quản trị VN tổ chức Diễn đàn: Giải pháp đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững.

Du lịch Việt Nam 2023 còn nhiều dư địa để phát triển

Trong những giải pháp được đưa ra, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh sự hỗ trợ về nguồn lực tài chính cần được triển khai nhanh chóng tới doanh nghiệp, tới cộng đồng để sớm khôi phục trở lại.