GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

[TRỰC TIẾP] Diễn đàn “Giải pháp đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững”

cách đây 2 tháng | Video

[TRỰC TIẾP] Diễn đàn “Giải pháp đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững”

11:00, 19/08/2022

Tiếp sức nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Thành viên Hội đồng Quản trị VN tổ chức Diễn đàn: Giải pháp đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững.

11:00, 19/08/2022

19/8: Diễn đàn “Giải pháp đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững”

Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Thành viên Hội đồng Quản trị VN tổ chức Diễn đàn: Giải pháp đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững.

Nguyên nhân dẫn đến chậm giải ngân vốn đầu tư công?

Trong những nguyên nhân giá xăng, dầu tăng giảm thất thường, giải phóng mặt bằng chậm... thì giá nguyên vật liệu tăng đột biến cũng là một trong những nguyên nhân làm chậm giải ngân vốn đầu tư công.