Thư giãn

SÁCH HAY CUỐI TUẦN: "Thời đại thứ tư" người máy AI và ý thức

SÁCH HAY CUỐI TUẦN: "Thời đại thứ tư" người máy AI và ý thức

Sau một hành trình dài và gian khổ để có được như hôm nay, điều gì đang và sẽ thách thức con người ở thời đại thứ tư, với người máy và trí tuệ nhân tạo?

Mới nhất
7 8 9 10 11 12 13 14