Chủ đề: GIẢM CHI PHÍ ĐỂ DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI

GIẢM CHI PHÍ ĐỂ DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI, cập nhật vào ngày: 20:45, 23/07/2024

1 2

[TRỰC TIẾP] Diễn đàn Nông nghiệp 2024: Nông nghiệp thông minh đột phá từ công nghệ 5.0

Chiều 23/7/2024, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức "Diễn đàn Nông nghiệp 2024: Nông nghiệp thông minh đột phá từ công nghệ 5.0" tại Hà Nội.