Chủ đề: giáo dục

giáo dục, cập nhật vào ngày: 06:46, 05/10/2022

1 2 3 4 5 6

ĐIỂM BÁO NGÀY 05/10: Mục tiêu cổ phần hóa lại "lỗi hẹn"

Theo báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, lũy kế 9 tháng năm 2022, ghi nhận các tập đoàn, tổng công ty, DNNN thoái vốn tại doanh nghiệp thu về 2.289,5 tỷ đồng.