Chủ đề: giao thương Việt Nam - Hoa Kỳ

giao thương Việt Nam - Hoa Kỳ, cập nhật vào ngày: 04:53, 20/07/2024

1 2 3

ĐIỂM BÁO NGÀY 19/7: Những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chuyên gia cho rằng Việt Nam đang có nhiều thuận lợi để ổn định tỷ giá dao động trong biên độ 5-6% trong khoảng 12 tháng tới, với việc tập trung vào động lực chính là FDI.