Góc nhìn đa chiều

Bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu - biết rồi, khổ lắm, vẫn giữ

Bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu - biết rồi, khổ lắm, vẫn giữ

Hãy bỏ quỹ bình ổn giá đi vì suy cho cùng nó chỉ có lợi cho doanh nghiệp, nhóm lợi ích nào đó, còn người dân thì chịu thiệt.

Mới nhất
1 2 3 4 5