Chủ đề: Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế

gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, cập nhật vào ngày: 08:08, 02/10/2022

1 2 3

Trung tướng Tô Ân Xô nói gì về các vụ đại án?

Theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hiện Bộ Công an đang tiếp tục, quyết liệt, tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra các vụ án, đảm bảo tiến độ.