HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Nam Định kỳ vọng sẽ là "luồng gió mới" cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

cách đây 1 năm | Đào tạo - Tư vấn

Nam Định kỳ vọng sẽ là "luồng gió mới" cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

00:19, 19/05/2023

Sáu kinh nghiệm giúp Thừa Thiên Huế đưa khởi nghiệp vào thực chất

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đã hình thành và đạt được nhiều kết quả tích cực, thúc đẩy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

11:22, 18/05/2023

Tạo cơ chế cho hệ sinh thái khởi nghiệp Vùng Đồng bằng sông Hồng

Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia và các chương trình hỗ trợ DNNVV đã từng bước góp phần tạo nền tảng năng lực và tri thức,... để tạo ra một cộng đồng khởi nghiệp trẻ đầy năng động ở Việt Nam.

00:18, 18/05/2023

Tỉnh Hà Nam: nâng cao nhận thức, năng lực của cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tỉnh Hà Nam thuộc Vùng Đồng bằng sông Hồng, đây là vị trí thuận lợi cho tỉnh phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật với các địa phương trong vùng và cả nước.

02:53, 17/05/2023

Hải Phòng: Phấn đấu mục tiêu đổi mới khởi nghiệp sáng tạo

Với tinh thần cứ làm và cứ hành động, Hải Phòng đã triển khai sớm những kế hoạch xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để trở thành một trong những cái nôi để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

16:43, 11/05/2023

Sở KH&CN Nam Định ký bản ghi nhớ với các đơn vị trong hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia

Sở KH&CN Nam Định đã ký bản ghi nhớ với các đơn vị trong hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia vào chiều 11/05/2023.

16:00, 11/05/2023

KHỞI NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: Nhiều giải pháp hỗ trợ

Tại Diễn đàn cấp cao Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Đồng bằng sông Hồng, nhiều giải pháp hỗ trợ đã được đưa ra.

14:53, 11/05/2023

KHỞI NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: Nhìn từ thực tiễn

Phiên thảo luận Khởi nghiệp Vùng đồng bằng Sông Hồng nhìn từ thực tiễn nằm trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Đồng bằng sông Hồng.

14:40, 11/05/2023

KHỞI NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: Tạo "bệ đỡ" cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

Mỗi sự kiện khởi nghiệp diễn ra đã tạo nhiều cơ hội mới, kéo các nguồn lực lại gần nhau hơn… tạo bệ đỡ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cất cánh và vươn xa.

14:36, 11/05/2023

KHỞI NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: Chung tay hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp vùng

Sớm hoàn thiện những chính sách, chiến lược thu hút, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp vùng.

14:29, 11/05/2023

KHỞI NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: Khai thác tiềm năng bản địa để phát triển khởi nghiệp

Chương trình Khởi nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị triển khai các hoạt động khởi nghiệp lâu năm nhất, bền bỉ nhất, nơi đề xuất và tạo môi trường pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động.

14:19, 11/05/2023

KHỞI NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: Thúc đẩy, ươm mầm cộng đồng khởi nghiệp năng động

Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tăng cường khả năng ươm mầm để tạo ra một cộng đồng khởi nghiệp trẻ đầy năng động ở Việt Nam.

14:00, 11/05/2023

[TRỰC TIẾP] Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Đồng bằng sông Hồng

Diễn đàn cấp cao Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Đồng bằng sông Hồng diễn ra chiều 11/05/2023 tại Nam Định.

12:37, 11/05/2023

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Đồng bằng sông Hồng

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp liên kết Vùng Đồng bằng sông Hồng sẽ giúp đồng bộ hóa chính sách, nâng cao sự phát triển bền vững của khu vực.

04:45, 10/05/2023

ĐIỂM BÁO NGÀY 10/05: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Đồng bằng sông Hồng

Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST vùng đồng bằng sông Hồng sẽ góp phần khơi dậy động lực phát triển cho từng địa phương, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của cả quốc gia.

ĐIỂM BÁO NGÀY 19/7: Những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chuyên gia cho rằng Việt Nam đang có nhiều thuận lợi để ổn định tỷ giá dao động trong biên độ 5-6% trong khoảng 12 tháng tới, với việc tập trung vào động lực chính là FDI.