Chủ đề: Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19

Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19, cập nhật vào ngày: 14:11, 28/09/2021

1 2

"Đuối sức" vì COVID-19, nhiều đơn vị kinh doanh tại Đà Nẵng đóng cửa, trả mặt bằng

Sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động vì COVID-19, nhiều đơn vị kinh doanh tại Đà Nẵng đã chọn cách đóng cửa, trả mặt bằng vì không đủ kinh phí để duy trì.