HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII: Ban hành Nghị quyết mới về quản lý, sử dụng đất đai

cách đây 3 tháng | Chính trị

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII: Ban hành Nghị quyết mới về quản lý, sử dụng đất đai

19:11, 10/05/2022

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII: Xác định "nòng cốt" của kinh tế tập thể

Phải thường xuyên quan tâm đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, mà nòng cốt là các hợp tác xã kiểu mới.

18:50, 10/05/2022

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Đội ngũ đảng viên có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

18:24, 10/05/2022

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII: Kiểm điểm nghiêm túc, trách nhiệm, gương mẫu

Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm hết sức nghiêm túc, trách nhiệm, gương mẫu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

18:08, 10/05/2022

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII: Nông thôn là "địa bàn chiến lược" xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nông thôn đang có nhiều thay đổi rõ rệt, khá toàn diện, thể hiện rõ vai trò là địa bàn chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

04:51, 05/05/2022

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII: Làm gì để “chặt vòi” tham nhũng đất đai?

Kết quả phòng chống tiêu cực tham nhũng trong đất đai phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm của bộ máy hành chính nói chung và của bộ máy quản lý đất đai nói riêng.

17:51, 04/05/2022

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII: Còn có nhiều ý kiến về pháp luật đất đai

Pháp luật về đất đai là một lĩnh vực rất rộng lớn, phức tạp, nhạy cảm, đặc biệt quan trọng, hệ trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững đất nước, hiện vẫn còn không ít ý kiến khác nhau.

17:16, 04/05/2022

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII: Phòng, chống dịch bệnh còn lơ là, chủ quan, bị động

Trong phòng, chống dịch bệnh có lúc, có nơi còn lơ là, chủ quan, bị động, lúng túng hoặc cứng nhắc, thiếu thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các tình huống cụ thể, đột xuất.

16:52, 04/05/2022

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII: Thu nhập của phần lớn nông dân chưa cao

Thu nhập của phần lớn nông dân chưa cao, chênh lệch với thành thị và giữa các vùng, miền còn lớn.

15:55, 04/05/2022

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc sáng 4/5. Diễn đàn Doanh nghiệp trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

12:00, 04/05/2022

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII: GDP từ kinh tế tập thể có xu hướng giảm dần

Tốc độ tăng trưởng, tỉ trọng đóng góp vào GDP cả nước của khu vực kinh tế tập thể còn thấp và có xu hướng giảm dần.

11:16, 04/05/2022

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII: Kỳ vọng giải quyết bất cập Luật Đất đai

Cử tri, nhân dân cả nước kỳ vọng Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII lần này sẽ giải quyết được các vấn đề còn tồn tại, bất cập liên quan đến Luật Đất đai.

Cát tặc lộng hành trên sông Sài Gòn

Tình trạng khai thác cát trái phép tại TP. HCM diễn biến ngày càng phức tạp. Đáng nói, mặc dù lực lượng chức năng đã trấn áp quyết liệt, thế nhưng hiện tượng dẹp chỗ này thì lại nóng ở chỗ khác.