HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 12, KHOÁ XII: "Nóng" công tác nhân sự khóa mới!

Diendandoanhnghiep.vn Tiểu ban nhân sự đã chuẩn bị dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13.

Đại biểu tham dự hội nghị Trung ương 12, sáng 11/5. Ảnh: VGP

Đại biểu tham dự hội nghị Trung ương 12, sáng 11/5. Ảnh: VGP

“Trung ương thảo luận, cho ý kiến và xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành TƯ khóa 13, từ đó làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UB Kiểm tra TƯ khóa 13 và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026”. - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại phiên khai mạc hội nghị lần thứ 12, Ban chấp hành TƯ khóa 12 diễn ra sáng nay (11/5).

Theo Tổng Bí thư, chúng ta phải xây dựng được một Ban chấp hành TƯ - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội Đảng - thật sự là bộ tham mưu chiến đấu, là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc. Đây là công việc hệ trọng có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước.

Hiện tại, Tiểu ban nhân sự đã chuẩn bị dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành TƯ khóa 13. Sau khi báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị lần đầu, tiểu ban đã tổ chức lấy ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc TƯ và các ủy viên TƯ.

Tại Hội nghị, báo cáo của Bộ Chính trị trình Trung ương đã nêu khá đầy đủ về kết quả tổng kết công tác nhân sự Đại hội 12, về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu xây dựng Trung ương khóa 13 ; tiêu chuẩn ủy viên Trung ương; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mỗi ủy viên Trung ương cần nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa to lớn của công việc hệ trọng này, tập trung thảo luận, phân tích, làm sâu sắc các nội dung trên.

"Cần lưu ý, nhấn mạnh thêm vấn đề gì, những khâu nào? Phải chăng, về tiêu chuẩn ủy viên TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay cần nhấn mạnh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia - dân tộc", Tổng bí thư đặt vấn đề.

Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng lưu ý đến phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng tin cậy, tín nhiệm.

"Trong công tác chuẩn bị nhân sự, phải chăng cần nhấn mạnh phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, công tâm, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, 'lợi ích nhóm', chạy chức, chạy quyền...", Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, trong cơ cấu Trung ương khoá tới cần chú ý bảo đảm tỉ lệ hợp lý đối với cán bộ trẻ, phụ nữ, người dân tộc thiểu số; một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đủ tiêu chuẩn.

Rút kinh nghiệm từ các khoá trước, việc xác định số lượng Uỷ viên Trung ương khoá tới cần căn cứ chủ yếu vào yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi của tình hình; căn cứ vào yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn, lĩnh vực công tác, đặc biệt là phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, không thuần tuý chạy theo số lượng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII dự kiến tổ chức vào quý I/2021. Sau đó, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến là Chủ nhật, 23/5/2021.

Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ được thành lập tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2020). Quốc hội khóa XV dự kiến không quá 500 đại biểu, trong đó khoảng 200 đại biểu chuyên trách (chiếm 40%); bảo đảm ít nhất 35% tổng số người trong danh sách ứng cử chính thức là phụ nữ, ít nhất 18% là người dân tộc thiểu số.

 

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 12, KHOÁ XII: "Nóng" công tác nhân sự khóa mới! tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1624226471 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1624226471 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7