Lập hội đồng thẩm định "siêu dự án" cao tốc Bắc - Nam

Lập hội đồng thẩm định "siêu dự án" cao tốc Bắc - Nam

Theo quyết định, Bộ Công an, Quốc phòng và nhiều bộ, ngành tham gia Hội đồng thẩm định Nhà nước báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
M&A