Hưng Yên đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy có đúng thẩm quyền?

Diendandoanhnghiep.vn Bộ Giao thông Vận tải khẳng định tỉnh Hưng Yên bố trí vốn đầu tư đường nối Quốc lộ 38 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hoàn thiện nút giao Tân Phúc là đúng thẩm quyền.

>>> Vidifi "ngồi trên đống lửa" vì cao tốc

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tai buổi họp nghe báo cáo về đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãy Sậy thuộc Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc hop về đầu tư hoàn thiện nút giao thông Tân Phúc - Bãi Sậy thuộc Dự an đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, địa phận tỉnh Hưng Yên

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc hop về đầu tư hoàn thiện nút giao thông Tân Phúc - Bãi Sậy thuộc Dự an đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, địa phận tỉnh Hưng Yên

Theo ông Nguyễn Ngọc Đông – Thứ trưởng Bộ GTVT: Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được triển khai theo quy định tại Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính Phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT; cơ chế, thí điểm tại các quyết định Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 29/11/2007, Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 1/7/2009), theo đó VIDIFI là Chủ đầu tư Dự án, Chủ đầu tư có thẩm quyền phê duyệt Dự án, phê duyệt điều chỉnh Dự án, đồng thời được phép điều chỉnh TKKT so với TKCS để tăng hiệu quả của Dự án.

Nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy đã được hoạch định trong Dự án để kết nối với QL.38 trên địa phận tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình thực hiện, nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy được phân kỳ đầu tư, đã thi công nhịp cầu vượt qua đường cao tốc để thuận lợi khi đầu tư hoàn thiện (không ảnh hưởng đến lưu thông đường cao tốc đang khai thác). Tại các quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án do VIDIFI phê duyệt không bao gồm kinh phí để đầu tư hoàn thiện nút giao (Nghị quyết số 141210.01/NQ-HĐQT ngày 10/12/2014 và Nghị quyết số 170822.01/NQ-HĐQT về phê duyệt điều chỉnh Dự án của Hội đồng quản trị.

>>> Giải pháp nào để "cứu” VIDIFI?

>>> Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ được hoàn vốn

Việc đầu tư hoàn thiện nút giao nêu trên là cần thiết, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Hưng Yên và nâng cao hiệu quả khai thác của Dự án, vì đây là tuyến đường địa phương nên việc UBND tỉnh Hưng Yên bố trí vốn và quyết định đầu tư tuyến đường nối QL.38 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy là đúng thẩm quyền; việc đầu tư hoàn thiện nút giao không làm ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư, phương án tài chính tổng thể của Dự án.

Được biết, hiện nay VIDIFI đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do các khoản hỗ trợ của Nhà nước chưa được thực hiện đầy đủ và kịp thời; chưa được tăng mức phí của Dự án và Quốc lộ 5 theo phương án tài chính... dẫn chưa cân đối để đầu tư nút giao nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy dù dự án đã đưa vào khai thác gần 6 năm. Bên cạnh đó, nguồn vốn ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 có hạn, phải ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn tham gia dự án PPP và thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản nên chưa thể cân đối đầu tư nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy hoàn thiện trong giai đoạn 2021-2025.

Theo Bộ GTVT, kiến nghị của UBND tỉnh  Hưng Yên   về việc xin chủ động bố trí vốn cho nút giao nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, và việc tách nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy thành dự án độc lập để đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương, là không trái với quy định của Luật ngân sách nhà nước. Vì bản chất đây là đoạn tuyến nối giữa Quốc lộ 38 và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên, tuyến nối nối Quốc lộ 38 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt. “Do vậy, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận các đề xuất của UBND tỉnh Hưng Yên. Bộ GTVT sẽ chỉ đạo VIDIFI phối hợp để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Theo Bộ GTVT, dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được triển khai theo hình thức BOT, do VIDIFI là chủ đầu tư Dự án. Theo quy định, chủ đầu tư có thẩm quyền phê duyệt Dự án, phê duyệt điều chỉnh Dự án, đồng thời được phép điều chỉnh thiết kế kỹ thuật so với thiết kế cơ sở để tăng hiệu quả của Dự án.

Nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy đã được hoạch định trong Dự án (giao cắt với tuyến đường kết nối với Quốc lộ 38, trên địa phận tỉnh Hưng Yên). Trong quá trình thực hiện, nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy được phân kỳ đầu tư, trong đó đã thi công nhịp cầu vượt qua đường cao tốc để thuận lợi khi đầu tư hoàn thiện (không ảnh hưởng đến lưu thông đường cao tốc đang khai thác); chưa thi công phần cầu dẫn, các nhánh nút giao, trạm thu phí và khoảng 1,2Km tuyến nối.

Đường ô tô Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hưng Yên

Đường ô tô Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hưng Yên

Do đây là tuyến đường của địa phương nên việc UBND tỉnh Hưng Yên bố trí vốn và quyết định đầu tư tuyến đường nối, hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy là đúng thẩm quyền, đồng thời việc đầu tư hoàn thiện nút giao không làm ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư, phương án tài chính tổng thể của Dự án”, công văn của Bộ GTVT nêu rõ.

Về triển khai thực hiện, Bộ GTVT cho biết là đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, VIDIFI phối hợp với các cơ quan của UBND tỉnh Hưng Yên để thống nhất giải pháp thiết kế đấu nối; phương án thi công; phương án quản lý khai thác và bảo trì; nguyên tắc bàn giao tài sản đối với phần cầu vượt sau khi kết thúc hợp đồng Dự án.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên sau khi đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Phúc- Bãi Sậy, bàn giao cho VIDIFI tổ chức quản lý thu phí theo quy định của hợp đồng Dự án, VIDIFI chịu trách nhiệm đầu tư hệ thống thu phí.

Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105,837km (đoạn qua TP Hà Nội dài 6,6km; đoạn qua tỉnh Hưng Yên dài 26,8 km

Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105,837km (đoạn qua TP Hà Nội dài 6,6km; đoạn qua tỉnh Hưng Yên dài 26,8 km

Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105,837km (đoạn qua TP Hà Nội dài 6,6km; đoạn qua tỉnh Hưng Yên dài 26,8 km; đoạn qua tỉnh Hải Dương dài 39 km và đoạn qua TP Hải Phòng dài 33,437 km). Dự án đã được đưa vào khai thác sử dụng toàn tuyến từ tháng 12/2015.

Trên tuyến cao tốc theo thiết kế ban đầu bố trí các nút giao liên thông: Vành đai 3, Quốc lộ 39, Quốc lộ 38, Quốc lộ 38B, Tỉnh lộ 390, Tỉnh lộ 392, Quốc lộ 10, Tỉnh lộ 353.

Tất cả các nút giao trên đã hoàn thành công tác thiết kế, hoàn thànhcông tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu thi công và tổ chức thi công xây dựng (VIDIFI thực hiện).

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Dự án, do khó khăn về tài chính và tổng mức đầu tư tăng cao (do giá và thể chế thay đổi; thay đổi thiết kế, bổ sung khối lượng; chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư, lãi vay,chênh lệch tỷ giá,...), Bộ GTVT đã yêu cầu VIDIFI nghiên cứu rà soát phân kỳ đầu tư đối với mộ tsố hạng mục, nút giao để tiết kiệm chi phí đầu tư.

Trên cơ sở đó, VIDIFI đã quyết định điều chỉnh theo thẩm quyền, trong đó nút giao Quốc lộ 38 (nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy) dừng thi công xây dựng. Thực tế nút giao này đang dở dang, mới chỉ hoàn thành thiết kế, GPMB và thi công nhịp cầu vượt qua đường cao tốc, chưa thi công phần cầu dẫn, trạm thu phí và khoảng 1,2 km đoạn tuyến kết nối.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hưng Yên đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy có đúng thẩm quyền? tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1638849747 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1638849747 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7