>> Kinh doanh thương mại: “Mảnh ghép” mới của Sun Property 

Cùng với Sun World, Sun Hospitality, Sun Property hoàn thiện 3 chân kiềng trong hệ sinh thái Sun Group khắp 3 miền.