LTS: Được sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 14h00 ngày 23/9, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn bất động sản trực tuyến: Hấp lực mới từ chuỗi đô thị ven sông Hồng.