LTS: UBND TP HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ ngân sách cho TP HCM với số tiền hơn 27.968 tỉ đồng và 142.200 tấn gạo. Để đảm bảo an sinh, đây được coi là giải pháp cấp thiết.