Môi trường đầu tư hấp dẫn, dư địa bất động sản lớn, đi cùng đó là sự cởi mở và đồng hành của chính quyền các cấp đã mang tới tiềm năng phát triển vượt bậc cho thị trường BĐS nghỉ dưỡng tại Đồ Sơn.