Cùng nhìn lại những hoạt động ý nghĩa của VietinBank tại COP28 vừa qua.