Khai trương Propzy Hub - trung tâm kết nối cộng đồng khởi nghiệp

Khai trương Propzy Hub - trung tâm kết nối cộng đồng khởi nghiệp

Propzy Hub chính thức được khai trương, không gian làm việc sáng tạo theo phong cách văn phòng mở “ open Office”.

Mới nhất
1 2 3