Công ty khởi nghiệp B2B EdemFarm huy động thành công 13,5 triệu USD

Công ty khởi nghiệp B2B EdemFarm huy động thành công 13,5 triệu USD

EdenFarm, công ty khởi nghiệp công nghệ nông nghiệp B2B có trụ sở tại Indonesia huy động thành công13,5 triệu USD trong vòng cấp vốn Series B do TMI Ventures của Telkomsel dẫn đầu.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8