Shark Liên chốt” offer 10 tỷ đổi lấy 35% cổ phần với startup dầu lạc hữu cơ

Shark Liên chốt” offer 10 tỷ đổi lấy 35% cổ phần với startup dầu lạc hữu cơ

Shark Liên cùng Shark Phú “chốt” offer 10 tỷ đổi lấy 35% cổ phần công ty (cụ thể tỷ trọng sẽ được “cá mập bà Ngoại” và “ông chủ Sunhouse” sẽ thương lượng với nhau.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8