Thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua hợp tác doanh nghiệp - nhà trường

Thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua hợp tác doanh nghiệp - nhà trường

Xu hướng khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở Việt Nam và trên thế giới cho thấy cần có sự thay đổi toàn diện về cả hệ thống và con người trong các cơ sở giáo dục đại học.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8