Công ty khởi nghiệp Unacademy của Ấn Độ cắt giảm thêm 350 nhân viên

Công ty khởi nghiệp Unacademy của Ấn Độ cắt giảm thêm 350 nhân viên

Nếu năm 2020 - 2021 là năm tạo ra các kỳ lân khởi nghiệp, thì năm 2022 và đầu năm 2023 lại là 2 năm sa thải nhân sự của các công ty khởi nghiệp.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8