Cơn giận của Steve Jobs và bài học dành cho startup

Cơn giận của Steve Jobs và bài học dành cho startup

Cuộc thương lượng bất thành là tiền đề cho tính năng mới trên iTunes và sự nổi giận của Steve Jobs là bài học để đời đối với CEO iLike.

Mới nhất
1 2 3 4