Quy định về quản lý, sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài chưa phù hợp

Quy định về quản lý, sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài chưa phù hợp

Góp ý Dự thảo Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023, VCCI cho rằng, quy định về quản lý, sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài còn thiếu phù hợp…

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h