Dự thảo Nghị định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Một số quy định chưa thống nhất

Dự thảo Nghị định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Một số quy định chưa thống nhất

Theo VCCI, Dự thảo Nghị định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn còn một số quy định chưa thống nhất, dễ dẫn đến xung đột, chồng chéo…

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h