Cần minh bạch các quy định về hậu kiểm trong chính sách hỗ trợ lãi suất

Cần minh bạch các quy định về hậu kiểm trong chính sách hỗ trợ lãi suất

Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã,… VCCI cho rằng, cần minh bạch các quy định về hậu kiểm…

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h