Dự thảo Thông tư về tổ chức, hoạt động và quản lý hội: Còn quy định chưa minh bạch

Dự thảo Thông tư về tổ chức, hoạt động và quản lý hội: Còn quy định chưa minh bạch

Theo VCCI, bên cạnh những quy định được cho là cần thiết, Dự thảo Thông tư về tổ chức, hoạt động và quản lý hội vẫn còn một số quy định chưa đảm bảo tính thống nhất, minh bạch…

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h