Cần luật hóa chính sách để ngành cơ khí… phát triển

Cần luật hóa chính sách để ngành cơ khí… phát triển

Trước những tồn tại đang hiện hữu, theo Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), chỉ khi các cơ chế, chính sách phát triển ngành cơ khí được luật hóa thì ngành này mới có cơ hội phát triển...

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h