Năng lượng tái tạo: Cơ chế giá mua điện với dự án chuyển tiếp còn nhiều bất cập

Năng lượng tái tạo: Cơ chế giá mua điện với dự án chuyển tiếp còn nhiều bất cập

Các nhà đầu tư điện gió, điện mặt trời đề xuất cần xem xét lại giá cho các dự án điện gió điện mặt trời chuyển tiếp, sở dĩ nhiều nhà đầu tư chưa nộp hồ sơ đàm phán là do cơ chế chưa được rõ ràng.

Mới nhất
2 3 4 5 6 7 8 9
24h