Chủ đề: kinh doanh đa cấp

kinh doanh đa cấp, cập nhật vào ngày: 23:18, 20/05/2024

1 2

Cảng Cái Mép – Thị Vải: Ưu tiên doanh nghiệp xây dựng cảng biển

Để mở rộng và phát triển hệ thống cảng Thị Vải – Cái Mép, ưu tiên cho các doanh nghiệp xây dựng cảng biển để tạo đà phát triển kinh tế trong khu vực.