Chủ đề: kinh doanh

kinh doanh, cập nhật vào ngày: 14:49, 05/02/2023

1 2 3 4 5 6

Vì sao xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang 2023 giảm sút rõ rệt?

Kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu còn bộc phát nhiều khó khăn từ cuối năm 2022 dự báo chưa thể khắc phục ngay vào đầu năm 2023 và trong cả thời gian tới.