Chủ đề: Kinh tế 2023

Kinh tế 2023, cập nhật vào ngày: 03:12, 31/03/2023

1 2 3

Doanh nghiệp dệt may thích ứng thế nào trước bất ổn thị trường?

Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà tất cả các quốc gia làm may mặc xuất khẩu đều có tín hiệu giảm sút về các đơn hàng, doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam đang thích ứng ra sao?