ĐIỂM BÁO NGÀY 17/7: VCCI tiếp tục đổi mới, khẳng định vị thế

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên VCCI, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, khẳng định vị thế, vai trò trong cộng đồng doanh nghiệp và trong xã hội.