Kinh tế Việt Nam nửa đầu 2021 (Kỳ III): Cán cân thương mại thâm hụt

Kinh tế Việt Nam nửa đầu 2021 (Kỳ III): Cán cân thương mại thâm hụt

6 tháng đầu năm, cán cân thương mại thâm hụt do nhu cầu nhập khẩu tư liệu sản xuất của các doanh nghiệp nhằm phục hồi lại quá trình sản xuất.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
M&A