Phục hồi nền kinh tế sau giãn cách: “3 tại chỗ” bộc lộ nhiều bất cập

Phục hồi nền kinh tế sau giãn cách: “3 tại chỗ” bộc lộ nhiều bất cập

Mặc dù mô hình sản xuất “3 tại chỗ” thời gian đầu đã cho những kết quả tích cực nhưng khi diễn biến dịch phức tạp hơn thì mô hình này đã bộc lộ nhiều hạn chế.

Mới nhất
3 4 5 6 7 8 9 10
M&A