Doanh nghiệp dệt may đề xuất bỏ quy định “luồng xanh”

Doanh nghiệp dệt may đề xuất bỏ quy định “luồng xanh”

Doanh nghiệp đề xuất bỏ quy định cấp mã QR-Code về “luồng xanh” trên phạm vi cả nước. Đồng thời đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất từng loại giấy xét nghiệm.

Mới nhất
5 6 7 8 9 10 11 12
M&A