Kinh tế Hưng Yên

Hưng Yên đứng thứ 5 Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 2020

Hưng Yên đứng thứ 5 Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 2020

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố kết quả chỉ số tổng hợp CCHC năm 2020 của tỉnh Hưng Yên đạt 84,80% đứng thứ 5 toàn quốc.

Mới nhất