Kinh tế số

Ai sẽ thúc đẩy chuyển đổi số cho các ngành hiệu quả?

Ai sẽ thúc đẩy chuyển đổi số cho các ngành hiệu quả?

Mấy năm qua, Việt Nam để việc chuyển đổi số cho các ngành nên việc phát triển chuyển đổi số ở Việt Nam rất chậm. Vậy ai sẽ thúc đẩy việc chuyển đổi số cho các ngành một cách hiệu quả?

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
Xe