Kinh tế số

Công nghệ số Make in VietNam trong chuỗi giá trị toàn cầu

Công nghệ số Make in VietNam trong chuỗi giá trị toàn cầu

Đây là chủ đề của Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 4 năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vào ngày 8/12/2022 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
Xe