Kinh tế số

Quảng Ninh: Số hóa trong tiêu thụ sản phẩm OCOP

Quảng Ninh: Số hóa trong tiêu thụ sản phẩm OCOP

Tiêu thụ sản phẩm OCOP bằng việc số hóa trong chu trình OCOP đến gần người tiêu dùng, Do đó, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều giải pháp thiết thực đẩy mạnh xúc tiến thương mại.

Mới nhất
1 2 3