Kinh tế số

Chuyển đổi số: Động lực tăng trưởng mới nền kinh tế

Chuyển đổi số: Động lực tăng trưởng mới nền kinh tế

“Chuyển đổi số được ví như chất xúc tác, là giải pháp cho nhiều doanh nghiệp chuyển đổi, thích ứng theo các mô hình xanh, bền vững”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
Xe