Giải pháp căn cơ giảm sức ép lạm phát cuối năm

Giải pháp căn cơ giảm sức ép lạm phát cuối năm

Tại Chỉ thị số 15/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng là yêu cầu vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8