Thực hiện Nghị quyết 98: Còn nhiều băn khoăn vì độ “vênh” pháp lý

Thực hiện Nghị quyết 98: Còn nhiều băn khoăn vì độ “vênh” pháp lý

Mặc dù Nghị quyết 98 đã được thực hiện, nhiều cơ chế đặc thù đã được TP.HCM cụ thể hóa, thế nhưng vẫn còn một số việc chưa thể triển khai vì vướng khung pháp lý, phải chờ hướng dẫn của bộ ngành.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8