“Mạnh dạn” đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 vượt 7%

“Mạnh dạn” đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 vượt 7%

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,5-7%, chúng ta có thể mạnh dạn đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2023 là trên 7%.

Mới nhất
7 8 9 10 11 12 13 14