Chủ đề: kinh tế Việt Nam 2022

kinh tế Việt Nam 2022, cập nhật vào ngày: 11:09, 28/11/2022

1 2 3 4 5

Tìm giải pháp phát triển logistics xanh

Việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics song hành với tiết kiệm năng lượng sẽ giúp xanh hoá hoạt động chuỗi cung ứng, đưa “mạch máu” của nền kinh tế phát triển bền vững.