Chủ đề: kinh tế Việt Nam

kinh tế Việt Nam, cập nhật vào ngày: 06:51, 26/03/2023

1 2 3 4 5

Doanh nghiệp chờ tiền hoàn thuế VAT đến bao giờ?

Nhiều doanh nghiệp ngành cao su Việt Nam, tiếp tục cứu vì hơn 1 năm qua vẫn chưa thể nhận lại hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT do vướng mắc tại Cục Thuế TP. HCM.