Chủ đề: Kinh tế xanh

Kinh tế xanh, cập nhật vào ngày: 20:57, 22/05/2024

1 2 3 4 5 6

ĐIỂM BÁO NGÀY 22/5: Chuyển đổi nhà tái định cư bị bỏ hoang

Việc chuyển mục đích sử dụng nhà ở tại các khu tái định cư chưa sử dụng sang nhà ở xã hội được cho là một giải pháp hay, song vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc.