Chủ đề: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, cập nhật vào ngày: 10:41, 16/07/2024

2 3 4 5 6 7

“Siết” quy định phòng cháy chữa cháy tại khu nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác PCCC, TP HCM đã triển khai nhiều đợt kiểm tra trên toàn địa bàn, đặc biệt là các khu nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.