Chủ đề: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, cập nhật vào ngày: 06:11, 08/06/2023

1 2 3 4 5 6

Giải pháp nào giảm chi phí vận tải logistics trong thời gian tới?

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết, chi phí logistics ở Việt Nam trước đây là 21%. Theo kế hoạch đến 2025 sẽ đạt 16-20%, hiện nay đã cố gắng đạt 16,8% song vẫn còn cao so với thế giới (11%)