Chủ đề: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, cập nhật vào ngày: 02:05, 27/07/2021

1 2 3 4

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chánh án TANDTC nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Chánh án TANDTC nhiệm kỳ 2021-2026.