Tương lai công việc ra sao khi AI ngày càng phổ biến?

Tương lai công việc ra sao khi AI ngày càng phổ biến?

Một nghiên cứu cho thấy, các nhà quản lý tuyển dụng ngày nay coi tiềm năng phát triển, khả năng học hỏi của một cá nhân là yếu tố quan trọng nhất trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến trong công việc.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8