Lãnh đạo trong thời kỳ khủng hoảng: Chuyển dịch sang truy vấn thông tin, công bằng

Lãnh đạo trong thời kỳ khủng hoảng: Chuyển dịch sang truy vấn thông tin, công bằng

Xin giới thiệu nội dung tóm lược một nghiên cứu gần đây của INSEAD về lãnh đạo trong thời kỳ khủng hoảng.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8