Shein trên đường biến thành Amazon

Shein trên đường biến thành Amazon

Từ một doanh nghiệp bán quần áo trực tuyến, Shein đang dần lấn sang bán nhiều danh mục hàng hóa khác. Một con đường Amazon đã thành công và được nhiều người đi theo, ví dụ như Tiki của Việt Nam.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8